Skip to main content

IMPRESSUM

Nositelj projekta:

Dubrovačko-neretvanska županija

Za nositelja:

Nikola Dobroslavić

Voditeljica projekta:

Žaklina Marević

Provedbeno tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) 

Akcijski plan upravljanja:

Općina Ston

Arhitektonski projekt:

Kristina Vujica, PlanAxis d.o.o.

Izvođač radova izgradnje:

Toni Bašica, POSTA d.o.o

Nadzor radova izgradnje:

Ivica Sočo, GEOING d.o.o.,

Izvođač radova opremanja, multimedije, IT i AV:

Zlatko Jelačić, Smart AudioVisual d.o.o.

Ostali stručni suradnici:

ARD – ARHITECTURE & ROAD DESIGN d.o.o, Marko Puljić (konzervatorski elaborat)

Ostali stručni suradnici:

Završni radovi «KAPIST», vl. Đivo Dražić, mag.art.

ELABORAT konzervatorsko- restauratorskih radova na kamenoj plastici prema posebnim uvjetima zaštite nepokretnog kulturnog dobra za obnovu zgrade javne I društvene namjene – Interpretacijski centar jadranske baštine u Kneževom dvoru u Stonu.

IZRADA PROJEKTA: Đivo Dražić, mag.art.

GRAFIČKA PODLOGA: Ida Polzer, dipl.ing.arh.

Izvedbeno rješenje likovnog postava i opremanja interijera:

Marko Barišić i Mirna Vulin, Republic j.d.o.o.

Mirjana Petrina, Crtaona, obrt za dizajn i projektiranje

Josipa Slaviček, DIGOD, obrt za dizajn

Muzeološka koncepcija:

Mirna Vulin i Marko Barišić, Republic j.d.o.o.

Vizualni identitet i grafički dizajn postava:

Marko Barišić, Republic j.d.o.o.

Interpretacijski tekstovi:

Mirna Vulin, Republic j.d.o.o.

Fotografije i video:

Marko Barišić, Republic j.d.o.o.

Tomislav Dugandžić, REDRUM, Obrt za audiovizualne usluge

Izrada web stranice:

Omnivor d.o.o.

Crtaona, obrt za dizajn i projektiranje

Close Menu

PREZENTACIJSKI CENTAR U STONU

ADRESA: Gundulićeva poljana 1, 20230 Ston

hrHR
Skip to content