Skip to main content
Europska komisija je 10. veljače 2021. godine u Službenom listu Europske unije objavila da su „Ponikve“ upisane u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOI), čime su postale 17. zaštićena oznaka izvornosti hrvatskih vina čiji je naziv registriran u EU, a čiji  je cilj označavanje proizvoda, odnosno vina te isticanje naziva lokaliteta Ponikve u skladu s propisima EU zbog lakšeg prepoznavanja posebnosti svih odlika vinogradarskog lokaliteta. +
Proces zaštite naziva lokaliteta Ponikve počeo je 16. srpnja 2013. godine, nositelj projekta je udruga “Pelješki vinski puti”, a izrada je povjerena Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita. Izradu Studije zaštite lokaliteta Ponikve podržali su Općina Ston, Županijska gospodarska komora i Dubrovačko-neretvanska županija. Zaštićena oznaka izvornosti “Ponikve“ pokriva vinogradarski položaj Ponikve koji se nalazi na području katastarske općine Boljenovići na poluotoku Pelješcu u blizini grada Stona, unutar vinogorja Pelješac u podregiji Srednja i Južna Dalmacija.
Čitavo područje izvanredan je primjer tradicijskog načina podizanja vinograda s terasama i suhozidima atraktivne krajobrazne arhitekture i vizure. Uglavnom je zastupljena sorta plavac mali, a sveprisutan je tradicionalni, račvasti uzgojni oblik.
Zaštićena oznaka izvornosti “Ponikve“ pokriva vinogradarski položaj Ponikve koji se nalazi na području katastarske općine Boljenovići na poluotoku Pelješcu u blizini grada Stona.

Područje ZOI „Ponikve“ smješteno je na poluotoku Pelješcu u blizini grada Stona i na preglednoj karti označeno je crvenom bojom

Položaj se smjestio unutar vinogorja Pelješac u podregiji Srednja i Južna Dalmacija. Područje ZOI „Ponikve“ se proteže od uvale Prapratno na jugoistoku do mjesta Sparagovići na sjeverozapadu. Sa sjeverne strane nalazi se Ilijino brdo koje predstavlja prirodnu granicu položaja Ponikve, dok se sa južne strane nalazi državna cesta D414 Ston – Orebić.

Topografska karta područja ZOI Ponikve
Svi vinogradi u ZOI „Ponikve“ podignuti su terasiranjem terena ili omeđivanjem vinograda suhozidima i na taj način je dobivena korisna površina tla za uzgoj vinove loze, te smanjen utjecaj erozije tla. Vinogradi na ZOI „Ponikve“ se ne navodnjavaju jer vrlo dobro podnose sušna razdoblja radi specifične strukture tla.
Terase na strminama i suhozidi na ravnijim terenima predstavljaju izvrstan primjer interakcije čovjeka i njegovog okoliša u cilju proizvodnje visoko kvalitetnih vina i optimalnog korištenja i očuvanja prostora za proizvodnju grožđa, a u prvom redu očuvanje krajolika sa prepoznatljivom vizurom „kamene čipke“ bez namjera pretvaranja vinograda u velike plohe sa visokim stupnjem upotrebe mehanizacije.
Uzgojni oblik loze je isključivo račvasti bez armature na cijelom području ZOI „Ponikve“.
Na području ZOI „Ponikve“ uglavnom se proizvode crna vina od sorte Plavac mali crni i manji dio bijelih vina od sorte Maraština i Pošip bijeli.
Foto: D.G
Izvor: Morski.hr
Close Menu

PREZENTACIJSKI CENTAR U STONU

ADRESA: Gundulićeva poljana 1, 20230 Ston

hrHR
Skip to content